Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Osnove delovanja

Turistična zveza Slovenije bo na osnovi statuta, strategije razvoja slovenskega turizma in obstoječe zakonodaje - zlasti zakona o pospeševanju turizma in spoznanja, da smo turizem ljudje, delovala v javnem interesu kot organizacija prostovoljno združenih turističnih društev, občinskih in področnih turističnih zvez ter drugih turističnih organizacij tako, da bo:

- ustvarjala pogoje in pripravljenost, da bodo turistična društva delovala kot mesto snovanja, povezovanja, shajanja, koordinacije in aktivnosti prebivalcev, turističnih delavcev, ter sooblikovala turistični razvoj, turistično ponudbo v kraju, občini in regiji;

- si prizadevala, da se bo zakonodaja s področja turizma dosledno in učinkovito uresničevala tudi z napredkom turistične društvene organizacije in turizma kot interdisciplinarne in multiplikativne dejavnosti;

- turistično društvo delovalo kot oblika druženja ljudi naklonjenih turizmu, krepitvi turistične zavesti, medsebojnega spoznavanja, kot stičišče novih idej, pobud, inovacij in različnih praks;

- spodbujala, da kraji, ki imajo pogoje za razvoj turizma, prerastejo v turistične kraje, turistična društva v njih pa delujejo na projektnem in akcijskem združevanju zainteresiranih; spodbujala nastajanje in delovanje turističnih društev v vseh krajih, ki imajo pogoje za razvoj turizma in so v njih ljudje zainteresirani za tako združevanje v interesu razvoja turizma;

- nudila pomoč turističnim društvom in zvezam za aktivno sodelovanje pri organizaciji in delovanju različnih oblik koordiniranega delovanja nosilcev turistične ponudbe na lokalni in regionalni ravni in zagotavljanju stabilnega enakopravnega položaja teh pri razvoju turizma;

- nudila strokovno in drugo pomoč turističnim društvom in zvezam za delovanje v javnem interesu na osnovi zakona o društvih in zakona o pospeševanju turizma za sprejemanje in izvajanje dogovorjenih projektov in nalog lokalne oz. regionalne turistične organizacije ter sodelovanja na natečajih;

- prizadevala, da bodo turistična društva delovala na načelih prostovoljnosti, interesnega združevanja ljudi, ljubiteljskega povezovanja, profesionalnosti, strokovnosti, samostojnosti, odprtosti in medsebojnega sodelovanja;

- nudila strokovno in drugo pomoč, da bodo turistična društva in zveze, ob prostovoljni interesni ljubiteljski dejavnosti, prevzemale in opravljale v zakonskih okvirih tudi gospodarsko in storitveno dejavnost pridobitvenega značaja na področjih, ki prispevajo k razvoju turizma v kraju, občini ali regiji, zlasti pri organiziranju in opravljanju storitvenih dejavnosti, upravljanju z lastnino društev, opravljanju javnih pooblastil in koncesij, opravljanju izobraževalnih funkcij, delovanju z mladino, urejanju krajev, delovanju turistično informacijskih centrov, sobodajalstvu, organizaciji prireditev, promocijskih dejavnosti in nalog na drugih področjih;

- spodbujala z interesno zasnovanimi projekti vključevanje vseh starostnih skupin prebivalcev, zlasti mladine, v dejavnosti turističnih društev;

- spodbujala sodelovanje prebivalstva v dejavnostih, ki prispevajo k turističnemu razvoju (turistični drobnogled);

- uresničevala partnerstvo in projektno sodelovala s podjetniškimi centri in nosilci lokalnih pobud, da bo zagotovljena nujna strokovna pomoč pri delu turističnih društev in zvez pri razvoju turizma;

- vztrajala, da bodo za programe in projekte turističnih društev, območnih in občinskih zvez in Turistične zveze Slovenije s strani občin in države sistemsko zagotovljena nujna finančna sredstva iz turistične takse, proračuna in drugih virov, ki jih opredeljuje zakonodaja; - zagotavljala izobraževanje in različne oblike strokovnega izpopolnjevanja članov in vodstev turističnih društev in zvez, upoštevajoč, da je znanje temeljni pogoj uspešnega dela; - delovala, da bodo ljudje gostoljubni in tolerantni gostitelji domačih in tujih turistov in prijazni sokrajani; - delovala v podporo prizadevanjem, da turistična društva delujejo v vseh občinah; v občinah z več kot dvema društvoma pa spodbujala njihovo povezovanje in sodelovanje v občini ter regijsko povezovanje in organiziranje turističnih društev v občinske turistične zveze tam, kjer je interes ljudi in potreba turizma; - spodbujala sodelovanje na konkretnih projektih in programih s tistimi društvenimi organizacijami, ki opravljajo dejavnosti tudi na področju turizma; v okviru TZS bodo usklajevane turistične aktivnosti v obliki posebne koordinacije, z organizacijo civilne družbe in drugimi bomo z dogovori utrdili okvire skupnega sodelovanja v turizmu; - razvijala različne oblike mednarodnega sodelovanja z zamejstvom in izseljeništvom, s turističnimi organizacijami sosednjih držav in držav, iz katerih prihaja največ turistov, s svetovno turistično organizacijo in drugimi mednarodnimi organizacijami; - organizirala na načelih nepridobitnosti različne tržno sprejemljive storitvene dejavnosti v Turistični zvezi Slovenije v interesu novosti v turistični ponudbi