Članstvo v TZS

Vse od leta 2012, lahko društva s podpisano pristopno izjavo potrdijo članstvo v TZS, kar omogoča določene ugodnosti. V TZS je včlanjenih 362 društev in 24 občinskih in območnih zvez (podatek za leto 2020).

Pristopna izjava

Prednosti članstva v turistični zvezi slovenije

PROMOCIJA

 • Brezplačen nastop na sejmih v Sloveniji (npr. Alpe Adria - Ljubljana, Naturo-Gornja Radgona)
 • Promocija prireditev in dogodkov na spletni stani in družbenih omrežjih TZS
 • Objava člankov v tiskanem in spletnem Lipovem listu
 • Turistične tržnice v Mercator centrih

Spodbujanje turističnih produktov

 • Sodelovanje na razpisih TZS
 • Članom zagotavljamo dodaten popust preko krovne pogodbe TZS/SAZAS

Informiranje

 • Zastopanje interesov TDO na nivoju države (npr. na MGRT, Zakon o spodbujanja razvoja turizma, Strategija slovenskega turizma)
 • Povabila na brezplačne posvete in delavnice v organizaciji TZS
 • Posredovanje obvestil o delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo partnerice TZS; CNVOS, Slovenska filantropija...
 • Informiranje članov TZS o aktualnih dogodkih, povabila na dogodke TZS in partnerjev

Delovanje TDO

 • uporaba spletnega računalniškega programa »Portal TZS«
 • podelitev priznanj TZS najzaslužnejšim članom v društvih ter priznanj TZS turističnim društvom ob jubilejnih dogodkih
 • sodelovanje v projektih TZS
 • glasovalna pravica na skupščini TZS

Članarina za leto 2024

Višina članarine leta 2024 je odvisna od števila članov v letu 2023.

Letna članarina ostaja nespremenjena in je dovolj nizka, da ne predstavlja finančne preobremenitve društva, hkrati pa omogoča bolj ažurno vodenje evidence članstva ter tako izboljša administrativno in komunikacijsko vez med TD in TZS.

30 €

za društva, ki imajo do 50 članov

90 €

za društva, ki imajo od 51 do 300 članov

150 €

za društva, ki imajo 301 in več članov

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice