Delovanje TZS

TZS je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih in prostovoljskih organizacij v Republiki Sloveniji. Vizija TZS je, da skupaj s turistično društveno organizacijo postane dinamična organizacija prostovoljcev, ki bo zaznavala in uresničevala izzive slovenskega turizma in dajala nenadomestljiv prispevek k razvoju slovenskega turizma in blaginji slovenske družbe.

Poslanstvo Turistične zveze Slovenije in celotne turistične organizacije je, da svoje sposobnosti, znanje, ideje in delo namenjajo skupnemu dobremu, za večjo blaginjo slovenske družbe, razvoju slovenskega turizma z vzgojo in izobraževanjem ljudi in prispevkom h kakovosti, pestrosti in raznolikosti slovenske turistične ponudbe, varovanju okolja in dediščine ter kakovosti življenja prebivalstva.

Etični kodeks v turizmu (link) je vrednota, ki jo spoštuje in uresničuje turistična organizacija.

Področja delovanja TZS/TDO:

  • Mladi znanje in turizem – zajema mlade do 29. leta starosti Z zavedanjem o pomenu izobrazbe TZS namenja veliko pozornost mladim s projekti Vrtec in turizem, Turizmu pomaga lastna glava (OŠ), Zlata kuhalnica(OŠ), Več znanja za več turizma (SŠ) in Mladi turistični vodnik. Zanimanje mladih za sodelovanje iz leta v leto raste in ga merimo že s štirimestnim številom. Letno sodeluje več kot 100 vrtcev, 200 osnovnih šol, preko 40 srednjih šol iz tujine in Slovenije.
  • Turizem in okolje V znamenju zelenega turizma potekajo spomladanska čiščenja okolja in tekmovanja projekta Moja dežele – lepa in gostoljubna, v katerem sodeluje že več kot dve tretjini slovenskih krajev in ga dopolnjujejo dopolnilna tekmovanja.
  • Razvoj turističnih produktov TZS se osredotoča na domačega gosta z oblikovanjem lokalnemu okolju prijaznih in tržno zanimivih produktov in zgodb. Prireditve so pomemben del dobre turistične ponudbe in društva jih vsako leto pripravijo dobrih 3.000. Turistična društvena organizacija enakopravno sodeluje tudi z drugimi oblikovalci turistične ponudbe javnega in zasebnega sektorja in tako prispeva k oblikovanju dolgoročnejših načrtov razvoja turizma, tržni učinkovitosti turizma, zaposlovanju ter z izkušnjami iz preteklosti nadaljuje pot v prihodnost. V luči promocije in informiranja domačega gosta je TZS vzpostavila mobilno aplikacijo Slovenski turistični vodnik. (link)
  • Promocija O najnovejših trendih v turizmu in prizadevnem delu svojih članov TZS javnost šestkrat letno obvešča v dvomesečniku Lipov list, ki je dostopna tudi v e-obliki. Prav tako poteka redno obveščanje javnosti preko spletne strani in družbenih omrežij TZS (FB, Twitter, Instagram, Youtube)
  • Informiranje Svoje člane zveza redno obvešča o novostih s področja razvoja turizma, zakonodaje, izobraževanj… Za obravnavo aktualnih vprašanj povezanih tudi z delom turistične društvene organizacije TZS vsako leto pripravlja srečanja predsednikov turističnih društev in zvez, tematska srečanja kot so npr. srečanje društev podeželja, objezerskih krajev… Za učinkovitejše medsebojno informiranje je vzpostavljen računalniški informacijski sistem Portal TZS- register članstva TDO.

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice