Predstavitev organov Turistične zveze slovenije

Predsednik

Predsednik TZS

Dominik S. Černjak

Podpredsedniki

Podpredsednica TZS

Janja Viher

Podpredsednik TZS

Peter Misja

Podpredsednik TZS

Franc Špegel

Podpredsednik TZS

Jože Prah

Podpredsednik TZS

Zlatko Kavčič

Upravni odbor

Član

Dejana Baša

Član

Jure Sodja

Član

Uroš Kamenšek

Član

Marija Brložnik

Član

Drago Pogorevc

Član

Milena Vranetič

Član

Vlado Kostevc

Član

Boris Pirc

Član

Aljoša Križnič

Član

Peter Pribožič

Član

Manica Kramberger

Član

Marija Imperl

Član

Vojko Mihelj

Član

Lucija Kavčič

Član

Peter Kavčič

Član

Iztok Pipan

Mladinski odbor

Predsednik

Matic Učakar

Podpredsednica

Denise Urbanija

Član

Eva Pršina

Član

Rok Rajzman

Tara Mušič

Član

Vega Abrahamsberg

Nadzorni odbor

Namestnik Nadzornega odbora

Vlado Kovač

Član

Janez Šauperl

Član

Barbara Suša

Predsednik

Marko Kosmač

Član

Andrej Kompara

Disciplinsko razsodišče

Namestnik Disciplinskega razsodišča

Stanislav Kozar

Predsednik

Igor Poljšak

Član

Andreja Urbanija

Član

Marjeta Baša

Član

Vesna Golner

  • Turistično in kulturno društvo Celje

Svet za razvoj turistične društvene organizacije

Predsednik

Franc Špegel

Svet za kadre, pravna vprašanja in priznanja

Predsednik

Zlatko Kavčič

Svet obvodnih krajev Slovenije

Predsednik

Iztok Pipan

Svet za razvoj turizma

Predsednik

Jože Prah

Strokovna služba TZS

Glavna sekretarka ter vodja strokovne službe

Karmen Grebenc Burger

Samostojna strokovna sodelavka za področje mladih

Petra Pistotnik

Samostojna strokovna sodelavka področja turističnih produktov

Bisera Đutović

Samostojna strokovna sodelavka področja PR, marketing in publikacij

Polona Frelih

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice