Predstavitev organov Turistične zveze slovenije

Predsednik

Predsednik TZS

Pavle Hevka

Podpredsedniki

Podpredsednica TZS

Dejana Baša

Podpredsednik TZS

Dominik S. Černjak

Podpredsednica TZS

Janja Viher

Podpredsednik TZS

Jure Sodja

Podpredsednik TZS

Peter Misja

Upravni odbor

Član

Damijan Jaklin

Član

Valentin Odar

Član

Uroš Kamenšek

Član

Leopold Turk

Član

Franc Špegel

Član

Marija Brložnik

Član

Drago Pogorevc

 • Turistično društvo Mislinja
Član

Milena Vranetič

Član

Jože Prah

Član

Vlado Kostevc

Član

Jože Barbo

Član

Boris Pirc

Član

Zlatko Kavčič

Član

Črtomir Špacapan

Član

Aljoša Križnič

Mladinski odbor

Predsednica Mladinskega odbora

Ines Klopčič

Podpredsednik Mladinskega odbora

Anže Grželj

 • Turistično društvo Postojna
Član

Klara Jan

 • Društvo Revivas Škale
Član

Nina Malej

 • Turistično društvo Bohinj
Član

Miha Kostevc

 • Turistično društvo Suha krajina
Član

Karmen Emih

 • Turistično društvo Viničar
Član

Katja Fridau

 • Turistično društvo Majolka Gornja Radgona
Član

Mateja Šoštarič

 • Turistično društvo Suha krajina
Član

Aaron Uazeua

 • Koper

Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornega odbora

dr. Jurij Žurej

Namestnik Nadzornega odbora

Stanislav Kralj

Član

Vlado Kovač

 • Turistično društvo Lesce
Član

Maraj Malek

 • Turistično društvo Starše
Član

Janez Šauperl

 • THD Glas, Limbuška cesta 52, 2000 Maribor

Disciplinsko razsodišče

Predsednik disciplinskega razsodišča

Pavel Groznik

Namestnik disciplinskega razsodišča

Stanislav Kozar

Član

Janko Horvat

 • Turistično društvo Cven
Član

Barbara Suša

 • Turistično društvo Vojnik
Član

Gregor Žnidar

 • Turistično društvo Lesce

Svet za razvoj turistične društvene organizacije

Predsednik

Franc Špegel

Svet za kadre, pravna vprašanja in priznanja

Predsednik

Zlatko Kavčič

Svet obvodnih krajev Slovenije

Predsednik

Iztok Pipan

Svet za razvoj turizma

Predsednik

Jože Prah

Strokovna služba TZS

Glavna sekretarka ter vodja strokovne službe

Karmen Grebenc Burger

Samostojna strokovna sodelavka za področje mladih

Petra Pistotnik

Samostojna strokovna sodelavka področja turističnih produktov

Bisera Đutović

Samostojna strokovna sodelavka področja PR, marketing in publikacij

Polona Frelih

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice