Turistično kulturno društvo Pekre

O nas Aktualno

Naslov

 • Bezjakova 4,2341 LIMBUŠ

Predsednik

 • Zlatko Partlič

Kontaktne osebe

 • Zlatko Partlič

Deli s prijatelji

Aktualno

Dogodki

Koncert Big Band Orkestra Slovenske vojske v počastitev 33. obletnice pekrskih dogodkov

 • 23. maj 2024 19:00 - 23. maj 2024 21:00
 • Turistično kulturno društvo Pekre
Dogodki

33. spominski pohod »Pekre, 23. maj 1991«

 • 18. maj 2024 11:00 - 18. apr 2024 18:00
 • Turistično kulturno društvo Pekre
Dogodki

20. Festival komedije Pekre

 • 01. mar 2024 19:00 - 24. mar 2024 19:00
 • Turistično kulturno društvo Pekre
Dogodki

Pustovanje v Pekrah 2024

 • 10. feb 2024 15:00 - 10. feb 2024 16:00
 • Turistično kulturno društvo Pekre
Dogodki

Maša v Sv. Bolfenku

 • 15. avg 2023 10:45 - 02. avg 2023 14:45
 • Turistično kulturno društvo Pekre
Dogodki

32. spominski pohod »Pekre, 23. maj 1991«

 • 20. maj 2023 10:00 - 20. apr 2023 18:00
 • Turistično kulturno društvo Pekre

O nas

Turistično društvo Pekre Limbuš je bilo ustanovljeno leta 1986, ampak njegovo delovanje ni zaživelo...

Na pobudo Bojana Čertaliča, Jožeta Virta, Branka Horjaka, Vere Zupe in Iva Straška leta 1988 je ustanovljeno Turistično društvo Pekre. Prvi predsednik je bil prav Ivo Strašek. 

Že v prvih letih delovanja smo intenzivno sodelovali s PGD Pekre, rezultat tega povezovanja pa je bila zelo odmevna organizacija dveh jesenskih veselic »Pekrska noč«, ki je privabila več kot 5000 obiskovalcev. Popestrili smo jo z razstavo jesenskih pridelkov, ki smo jo organizirali še 7 let zapovrstjo. V društvu je bila zelo uspešna teniška sekcija, ki si je zadala izgradnjo teniškega igrišča. Aktivneje so delovale tudi članice, ki so organizirale kuhinjske tečaje za vse krajanke. Po izgradnji teniških igrišč je v upravnem odboru nastala manjša luknja, saj je veliko članov našlo svoj cilj v teniškem klubu, iz katerega so kasneje ustanovili društvo. Kljub temu so ostali nekateri zanesenjaki, ki so obdržali društvo pri življenju.

V kraju je živelo veliko ljubiteljev starih običajev, ki do takrat sicer niso bili člani. Z včlanitvijo Milana Pavlina, Branka Mlakerja, Franca Riedla, Vojka Robiča, Majde Cenc, Cvetke Mlaker, Alojza Vrbnjaka … smo skupaj z Bojanom Čertaličem in Zlatkom Partličem začeli novo zgodbo društva. Tako smo leta 1994 izvolili novi upravni odbor v naslednji sestavi: predsednik Zlatko Partlič, blagajnik Franc Riedl, tajnik Jože Kurnik, člani pa Milan Paulin, Majda Cenc, Branko Mlaker in Alojz Vrbnjak.

Društvo je organiziralo otroško božičkovanje, otroško pustovanje, najbolj odmevna vsakoletna prireditev pa je bila postavitev pekrskega klopotca, saj je bil največji daleč naokoli. Eno krilo – letanca je namreč bila dolga 8 metrov. Za postavitev le-tega so imeli največ zaslug člani PGD Pekre, saj je bil klopotec njihova last, izdelal pa ga je njihov pokojni član Janez Robič, ml. Hrup klopotčeve pesmi je motil v bližini stanujoče občane, zato smo bili po nekaj letih primorani opustiti njegovo postavitev. V zameno smo ga sestavili na traktorju in z voznikom Milanom Pavlinom prevozili celotno okolico Maribora in bili prisotni tudi na trgatvi stare trte. Na zadnji vožnji klopotca na Lent je bila prisotna tudi žena takratnega predsednika države, ga. Štefka Kučan. Vsa leta smo organizirali tudi čistilne akcije.

V kraju vsa leta deluje hortikulturna sekcija, ki jo vodi ga. Jožica Plakolm. Marsikateri krajan je prejel zlato vrtnico občinskega hortikulturnega društva. PGD Pekre pa je za lep, urejen gasilski dom z okolico prejelo najvišje priznanje Republike Slovenije, zlato vrtnico, ki jo je podelila Turistična zveza Slovenije.

1995 je pod okrilje TD Pekre prešla tudi organizacija že tradicionalnega spominskega pohoda »Pekre, 23. maj 1991«. Ob 20. obletnici smo izdelali jubilejno razglednico kraja s spominsko znamko. Prav na dan 23. maja smo pet let zapovrstjo organizirali srečanje akterjev pekrskih dogodkov s kulturnim programom. Vstop Slovenije v EU in NATO, 1. 5. 2004, smo počastili s posaditvijo vinske trte ter postavili brajde, saj je kraj Pekre v sedemdesetih slovel po Pekrčanu. Vsako leto imamo vinsko trgatev, iz pobranega grozdja pa izdelamo vinski liker. Prav tako vsako leto organiziramo predavanje in prikaz reza vinske trte in sadnega drevja.

Leto 2005 je bilo za TD Pekre prelomno, saj smo realizirali idejo predsednika ter pričeli z organizacijo Festivala komedije Pekre, festival amaterskih dramskih skupin. Postali smo prepoznavni po domovini in v zamejstvu, saj se na festival vsako leto prijavlja vse več društev. Ob tem projektu je kraj Pekre postal prepoznaven po celi Sloveniji kot kraj, kjer je doma komedija.

Vsa leta se je društvo številčno in strokovno bogatilo. Tudi potopisna izletniška sekcija je aktivna z organizacijo izletov za naše člane in izvedbo predavanj o tujih kulturah in lepotah dežel izven naših meja. V preteklih letih smo izdali tudi brošuro o znamenitostih kraja in uličnim načrtom kraja. Na vpadnicah v kraj smo postavili okrasne table z dobrodošlico, kakor tudi reklamno tablo v obliki kozolca. S postavitvijo dveh ličnih tabel z uličnim načrtom kraja in najbolj pomembnih kulturno-turističnih znamenitosti v centru kraja smo uresničili večletno željo. 

V kraju sodelujemo s PGD Pekre, OZSČ Maribor - Enota Pekre, za pomladek tradicionalno sodelujemo z VVZ Studenci - Enota Pekre, izven kraja pa s TD Zajčja Dobrava. Vzpostavili smo temelje sodelovanja s TD Soča Trenta. Brez dobrega sodelovanja s KS Pekre prav tako ne bi bilo odličnih rezultatov. TD Pekre je bil iniciator in ustanovni član OTZ Maribor, saj zametki ustanovitve OTZ Maribor segajo prav v prostore KS Pekre s prisotnostjo TD Radvanje, TD Limbuš, TD Kamnica, TD Maribor in TD Studenci, za kar smo prejeli najvišje priznanje, Zlati znak Občinske turistične zveze Maribor.

V letu 2022 smo se preimenovali v Turistično kulturno društvo Pekre.

Povezani smo z

Regijska turistična zveza

Štajerska turistična zveza

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Občinska turistična zveza

Občinska turistična zveza Maribor

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice