Regijska turistična zveza Zasavja in Posavja

O nas Aktualno

Naslov

Predsednik

Kontaktne osebe

Kontakti


Deli s prijatelji

O nas

Povezani smo z

Občinska turistična zveza

Občinska turistična zveza Brežice

Cesta prvih borcev 18, 8250, Brežice

Turistično društvo

Turistično društvo Pišece

Pišece 27,8255 PIŠECE

Turistično društvo

Turistično društvo Kapele

Podvinje 29,8258 KAPELE

Turistično društvo

Turistično društvo Dobova

Ul. Bratov Gerjevičev 48,8257 DOBOVA

Turistično društvo

Turistično društvo Sromlje

Sromlje 10,8256 SROMLJE

Turistično društvo

Turistično društvo Artiče

Artiče 38,8253 ARTIČE

Turistično društvo

Turistično društvo Bizeljsko

Bizeljska c. 47,8259 BIZELJSKO

Občinska turistična zveza

Občinska turistična zveza Krško

Zdole 18, 8272 Zdole

Turistično društvo

Turistično društvo Brestanica

Cesta izgnancev 3,8280 BRESTANICA

Turistično društvo

Turistično društvo Senovo

Titova 98,8281 SENOVO

Turistično društvo

Turistično društvo Podbočje

Podbočje 70,8312 PODBOČJE

Turistično društvo

Turistično hortikulturno društvo Zdole

Zdole 65a,8272 ZDOLE

Občinska turistična zveza

Občinska turistična zveza Sevnica

Šentjanž 71c, 8297 Šentjanž

Turistično društvo

Društvo Zagon

Tržišče 3,8295 TRŽIŠČE

Turistično društvo

Turistično društvo Šentjanž

Šentjanž 22,8297 ŠENTJANŽ

Turistično društvo

Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco

Razbor 11 a, Loka pri Zidanem Mostu,1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Turistično društvo

Turistično društvo Tržišče

Tržišče 23,8295 TRŽIŠČE

Občinska turistična zveza

Društvo za razvoj in varovanje GEOSSA

Vače 10,1252 VAČE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Polšnik

Velika Preska 1,1272 POLŠNIK

Občinska turistična zveza

Društvo salamarjev Sevnica

Cesta na grad 24,8290 SEVNICA

Občinska turistična zveza

Društvo za razvoj podeželja Laz

Zgornja Jablanica 1,1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Izlake

Izlake 3,1411 IZLAKE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Kostanjevica na Krki

Ulica talcev 20,8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Litija

Valvazorjev trg 9b,1270 LITIJA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Radeče

Gledališka pot 2,1433 RADEČE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Trbovlje

Ulica 1. junija 4,1420 TRBOVLJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Ruardi

Cesta 9. avgusta 68,1410 ZAGORJE OB SAVI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Šentgotard

Šentgotard 12, Trojane,1222 TROJANE

Občinska turistična zveza

Društvo oglarjev Slovenije

Dole pri Litiji 8a,1273 DOLE PRI LITIJI

Občinska turistična zveza

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno

Cesta Borisa Kidriča 11 a,1410 ZAGORJE OB SAVI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Ostrovrharji Svibno

Svibno 18a,1433 RADEČE

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice