Turistično društvo Dobova

O nas Aktualno

Naslov

 • Ul. Bratov Gerjevičev 48,8257 DOBOVA

Predsednik

 • BRANKA STERGAR

Kontaktne osebe

 • BRANKA STERGAR

Deli s prijatelji

O nas

Vsebina dela TD Dobova je naslednja:

 • koordiniranje dejavnosti,  ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in v Sloveniji
 • sodelovanje z drugimi TD in zvezami tako doma kot v tujini
 • organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, predvsem mladine
 • organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih, etnoloških, družabnih  in drugih prireditvah ter manifestacijah, ki neposredno ali posredno povečujejo turistični promet ali pa so namenjeni dobremu počutju članov in krajanov ter obiskovalcev
 • usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanje med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov
 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij
 • spodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter edicij turistično propagandnega značaja
 • opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma
 • varstvo okolja, naravne in kulturen dediščine ter negovanja ljudskih običajev
 • sooblikovanje turistične ponudbe v kraju
 • splošno informacijska dejavnost

TD Dobova opravlja tudi pridobitno dejavnost, pod pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni z ustreznimi predpisi.V tem primeru društvo plača davek od dobička, presežek prihodkov nad odhodki od te dejavnosti je namenjen za realizacijo osnovnih društvenih nalog.

Člani društva se po interesnih dejavnostih lahko združujejo v sekcije.  

Turistično društvo Dobova ima naslednje sekcije:

 • Sekcija »Fašjenk Dobova«
 • Sekcija za kulinariko
 • Turistični podmladek

Plan dela je razdeljen na naslednje postavke:

1. Tradicionalne prireditve (Etno festival mednarodni pustni karneval "Fašjenk" Dobova, Kulinarične prireditve (Golažijada, Krompirjada, Kulinarični izzivi), prireditev Dobova se predstavi 

2. Prireditve za otroke in mladino (ustvarjalne delavnice)

3. Društvene dejavnosti (spomladansko urejanje okolja, projekt MDLG, zbor članov, promocijske aktivnosti, sodelovanje na sejmih, oblikovanje turističnih izdelkov in ponudbe, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih razvoja turizma,...)

4. Projekti (turistični podmladek, spominki,, promocijski material, inovativni turistični projekti)

5. Mednarodna dejavnost (udeležba na mednarodnih karnevalih in drugih prireditvah v tujini)

Povezani smo z

Regijska turistična zveza

Občinska turistična zveza Brežice

Cesta prvih borcev 18, 8250, Brežice

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice