Moja dežela - lepa in gostoljubna 2021

Jedra - mestna, trška, vaška

Stara Fužina (Bohinj)

Stara Fužina je tipična alpska vas na pobočju Uskovnice, v bližini Bohinjskega jezera, nad sotočjem Mostnice in Ribnice. Na njen nastanek in razvoj sta vplivali zlasti možnosti železarstva in visokogorskega pašništva, in to že od predrimskih časov. Danes na to opozarjajo Zoisova graščina, Andrejčeva žaga in mlin, stara sirarna, preurejena v Planšarski muzej, rake za pogon mlinov in kovačij, nekaj ohranjenih domačij… V Register nepremične kulturne dediščine je vpisanih 11 objektov in manjših območij. Danes na njen razvoj in urejanje vpliva zlasti dejstvo da je vstopna točka v TNP, kar generira motorni promet skozi vas in omogoča turistične nastanitve. Število turistov celo 3x presega število prebivalcev. Zagotoviti je treba  oskrbo, informacije in zabavo. Za urejanje vasi  v narodnih parkih  veljajo strožja varstvena pravila, poleg naravovarstvenih tudi ekološka kot glede varstva kulturne dediščine.  Promet je reguliran z domiselnimi semaforji, vključenimi v usmerjevalne table. Najpomembnejša pridobitev je preureditev ulice med trgovino in kulturnim domom v novi trg, ki služi tudi kot prireditveni prostor in tržnica (takrat se promet preusmeri) s številnimi dogodki. Tam so lipa s klopjo,  inovativna TIC in postajališče, parkirišče ter stalno odprto javno stranišče. Ureditev sledi poglobljeni zamisli arhitekta Janka Rožiča o prostorski identiteti in determinantah. Ta začetna in najpomembnejša ureditev je bila  realizirana v letu 2020 in visoko ocenjena. Letošnje pridobitve pa so obnova kulturnega doma in postavitev razstave o domačinu Janku Ravniku, postavitev lesenih plotov med javnimi in zasebnimi površinami, kar je preprosta, primerna in učinkovita rešitev, ki nudi  boljšo varnost in izgled. Skratka vredno posnemanja v podobnih okoljih. Obnavljati so začeli rake, ki so zelo zanimivi ambienti tudi za turiste. Čaka pa še precej skupnih nalog s parkom, od zagotovitve boljše lokalne ponudbe in striktnega upoštevanja varstvenih standardov. Tudi glede varstva, rehabilitacije in revitalizacije kulturne dediščine kot ponudbe parka.

Stara Fužina (Bohinj)

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice