Moja dežela

Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino.

O projektu
24. Jun 2023

Deli s prijatelji

Aktualno

31. May 2024

Generalni pokrovitelj

Častni pokrovitelj

Sponzorji
Projekta

O projektu

Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino, ki se lahko uresničuje in nadgrajuje v urejenem, prijaznem, gostoljubnem in strpnem okolju.

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela . Zato turistična društva in zveze z vse bolj zavzetim sodelovanjem občin, podjetij in mnogih organizacij in strokovnih institucij uresničujejo vrsto programov na tem področju. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju turistične ponudbe, urejenosti okolja in gostoljubnosti lokalne skuposti. Projekt prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje.

 

Namen projekta

Projekt »Moja dežela« predstavlja nadgradnjo in posodobitev tradicionalnega tekmovanja "Moja dežela – lepa in gostoljubna". Glavni cilj projekta je spodbujanje urejenosti, gostoljubnosti in kakovosti turistične ponudbe po vsej Sloveniji. Z novim imenom in širšim fokusom želimo nagraditi kraje, ki izstopajo po svoji zavezanosti k odličnosti v turizmu ter promovirati Slovenijo kot privlačno in gostoljubno turistično destinacijo. Vsled temu smo kraje razvrstili v kategorije na podlagi turističnih prenočitev oziroma pobrane turistične takse po občinah.

V sklopu projekta Moja dežela 2024 bomo promovirali turistično ponudbo Slovenije, ki je vključena v našo digitalno aplikacijo Moj – izlet. si. Slednja uporabnikom omogoča, da si sestavijo načrte za izlet po svoji meri, zato smo se odločili, da bomo letos poseben poudarek namenili enodnevnim izletom, ki jih boste priporočili v prijavi na natečaj. Prijava mora vsebovati predlog za enodnevni izlet, ki je lahko kombinacija različnih doživetij: po poti zdravja, za adrenalinske raziskovalce, program za gurmane, za družine, za mlade avanturiste. Glede na to, da se bo Turistična zveza Slovenije v prihodnje osredotočila na razvoj in promocijo zdravilnih doživetij, je priporočljivo, da vaš enodnevni paket vključuje najmanj eno zdravilno doživetje, saj bomo le-ta skozi vse leto dodatno promovirali.

Sodelujoči na tekmovanju

Na tekmovanju sodelujejo kraji razvrščeni v več skupin:

 • Naj turistični kraji
 • Prepoznavni turistični kraji
 • Vzhajajoči turistični kraji
 • Skriti turistični kraji
 • Izletniške točke
 • Zgodovinska jedra (mestna, trška,vaška)

Poleg krajev sodelujejo tudi:

 • kampi in glampingi
 • tematske poti

Vsebina ocenjevanja:

Osnovni nosilec projekta je Turistična zveza Slovenije, ki pripravi za posamezne kategorije ocenjevalne liste.  Tekmovanje se prične na lokalni ravni z ocenjevanjem najbolj urejenih hiš, poslopij, vrtov, balkonov , se nadaljuje na krajevni, mestni, občinski , regijski ravni ter zaključuje na državnem nivoju z razglasitvijo najbolj urejenih in gostoljubnih mest, krajev ... Državna strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki različnih področij (krajinarji, geografi, turistični delavci, sociologi, arhitekti, etnologi in drugi), po vnaprej določen terminskem planu s pomočjo ocenjevalnih listov ocenjuje posamezne kandidate v kategorijah.  Strokovna  komisija ocenjuje po že ustaljenih kriterijih:    

 • Turistična ponudba: Raznolikost in kakovost turističnih storitev, vključno z nastanitvami, gastronomijo, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter aktivnostmi za obiskovalce.
 • Gostoljubnost lokalne skupnosti: Prijaznost, dostopnost in pripravljenost lokalnih prebivalcev sprejeti in usmerjati obiskovalce ter jim predstaviti lokalne posebnosti in običaje.
 • Urejenost in čistoča: Vzdrževanje čistoče in urejenosti javnih površin, zelenih površin, infrastrukture in znamenitosti.

Pri ocenjevanju jeder posebna komisija upošteva strokovna merila kot so tradicija, etnologija, skladnost s pokrajino, arhitekturna tipika, značilna zasnova vasi v prostoru ... 

Tematske poti pa tekmujejo v vtisu in privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti oz. interpretaciji posamezne poti.

Vedno znova ugotavljamo, tudi na podlagi opozoril turistov, da se urejenost in turistična ponudba okolja izboljšuje. Zagotoviti si želimo takšno kakovost tekmovanja, ki bo bistveno vplivala in spodbujala trajnostni razvoj turizma in pozicionirala  Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo.

Terminski plan uresničevanja projekta:

 • maj - junij: objava razpisa za natečaj Moja dežela
 • junij - julij: ocenjevanja na krajevni in občinski ravni
 • julij – september: ocenjevanje na državni ravni
 • september: spletno glasovanje
 • 18. november 2024 v Laškem: zaključna prireditev »Moja dežela 2024 « s podelitvijo priznanj 

 

Arhiv dogodkov

Moja dežela - lepa in gostoljubna-2023

Moja dežela - lepa in gostoljubna-2022

Moja dežela - lepa in gostoljubna-2021

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice