Moja dežela - lepa in gostoljubna-2023

Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino.

O projektu
24. Jun 2023

Deli s prijatelji

Generalni pokrovitelj

Sponzorji
Projekta

Aktualno

O projektu

Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino, ki se lahko uresničuje in nadgrajuje v urejenem, prijaznem, gostoljubnem in strpnem okolju.

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna. Zato turistična društva in zveze z vse bolj zavzetim sodelovanjem občin, podjetij in mnogih organizacij in strokovnih institucij uresničujejo vrsto programov na tem področju. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje.

 

Namen projekta

je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško in društveno okolje, to je okolje, kjer stanujejo, žive, delajo, se družijo in dopustujejo. Projekt je hkrati spodbuda za dobro organizirane redne dejavnosti komunalnih, okoljevarstvenih podjetij in drugih služb ter vedno bolj prispeva k urejenosti in prijetni celostni podobi Slovenije.

Sestavni del projekta sta tudi podprojekta Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja, povezano z dnevom voda in dnevom zemlje in Republiški turistični drobnogled.

Projekt je izrednega pomena za uveljavljanje Slovenije v mednarodnem sodelovanju in prispevek k promociji slovenskega turizma. Nekatera doma najbolje ocenjena mesta in kraji se uspešno vključujejo na evropsko tekmovanje Entente Florale in dosegajo zavidljive rezultate.

V sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2023 bomo promovirali turistično ponudbo Slovenije, ki je vključena v mobilno aplikacijo« Slovenski turistični vodnik« ter tako domačega gosta nagovarjali k odkrivanju lepot zelene Slovenije in lokalne kulinarične ponudbe. Mobilno aplikacijo še pred pričetkom poletne sezone povezujemo z novim spletnim portalom moj- izlet.si, ki bo uporabnikom omogočal, da si sestavijo načrte za izlet po svoji meri ali pa se odpravijo na vnaprej pripravljen izlet po vašem priporočilu.

Sodelujoči na tekmovanju

Na tekmovanju sodelujejo kraji razvrščeni v več skupin:

 • večja mesta, srednja in manjša mesta
 • turistični kraji, zdraviliški kraji in izletniški kraji
 • turistične točke
 • mestna, trška in vaška jedra

Poleg mest in krajev tekmujejo tudi:

 • kampi in glampingi
 • mladinska prenočišča
 • tematske poti
 • Petrolova prodajna mesta

Vsebina ocenjevanja:

Osnovni nosilec projekta je Turistična zveza Slovenije, ki pripravi za posamezne kategorije ocenjevalne liste.  Tekmovanje se prične na lokalni ravni z ocenjevanjem najbolj urejenih hiš, poslopij, vrtov, balkonov , se nadaljuje na krajevni, mestni, občinski , regijski ravni ter zaključuje na državnem nivoju z razglasitvijo najbolj urejenih in gostoljubnih mest, krajev ... Državna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki različnih področij (krajinarji, geografi, turistični delavci, sociologi, arhitekti, etnologi in drugi), po vnaprej določen terminskem planu s pomočjo ocenjevalnih listov ocenjuje posamezne kandidate v kategorijah.

Vsebino projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna postopoma nadgrajujemo. Posebno pozornost namenjamo celoviti ekološki urejenosti krajev in kakovosti turistične ponudbe, ki jo komisija ocenjuje na podlagi  učinkovitosti trženja in promoviranja turističnih produktov. Čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna dediščina, zanimivi  turistični produkti, vse to vpliva na prepoznavnost kraja, predvsem pa na zadovoljstvo domačih in tujih gostov.

Vedno znova ugotavljamo, tudi na podlagi opozoril turistov, da se urejenost in turistična ponudba okolja izboljšuje. Zagotoviti si želimo takšno kakovost tekmovanja, ki bo bistveno vplivala in spodbujala trajnostni razvoj turizma in pozicionirala  Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo.

Terminski plan uresničevanja projekta:

 • maj - junij: objava razpisa za tekmovanje MDLG 
 • junij - julij: ocenjevanja na krajevni in občinski ravni
 • julij – september: ocenjevanje na državni ravni
 • julij – september: spletno glasovanje/ocenjevanje
 • november: zaključna prireditev »Moja dežela – lepa in gostoljubna « s podelitvijo priznanj najboljšim

 

Arhiv dogodkov

Moja dežela - lepa in gostoljubna-2023

Moja dežela - lepa in gostoljubna-2020

Moja dežela - lepa in gostoljubna-2019

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice