Društvo Izviri Dobrina

O nas Aktualno

Naslov

  • Dobrina 7,3223 LOKA PRI ŽUSMU

Predsednik

  • Danica Recko

Kontaktne osebe

  • Danica Recko

Deli s prijatelji

O nas

Društvo IZVIRI Dobrina smo ustanovili 1996 leta kot Turistično društvo Dobrina, društvo je glavni akter spodbujanja turizma na območju krajevne skupnosti Loka pri Žusmu, v Občini Šentjur in tudi širšega Kozjanskega. S  svojo dejavnostjo vključuje tako rekoč celotno skupnost v organizacijo turističnih prireditev, katerih se udeleži veliko število turistov iz različnih krajev. Naši največji tradicionalni prireditvi sta Valentinov pohod in Dobrinska noč. Poleg tega pa društvo organizira še različne delavnice in strokovne posvete v lokalnem okolju. Dobro sodelujemo z drugimi društvi in ustanovami doma in širše v državi.

Kraj so obogatila tudi številna literarna dela, društvo je v preteklosti večkrat sodelovalo z različnimi avtorji, ki so opisovali lepote naših krajev. Lepo zbirko knjig smo izdali tudi sami. In sicer: Legende grofije Žusemske in Glažarjev sin   (avtor  Daniel Artiček) Stoji učilna zidana v Dobrini (avtor Daniel Artiček odgovorna urednica Danica Recko)  Ljudski biseri – Te pesmi prepevamo v okolici Žusma (avtor  Danica Recko)  Zadnji žusemski graščaki, kozjanski steklarji, trgovci in loški učitelji (avtor Janez Stanislav Rošker) Steklo na Celjskem ob 18 stoletja do danes  (avtor  Jože Rataj) Spomini srca (avtor Marjan Goročan), Nove zgodbe Žusma (avtorica Andreja Križan Lipnik).

Izdajamo tudi številna promocijskega gradiva, zloženke: Žusem skozi čas, Valentinov pohod, Grajska učna pot Žusem, Glažute na območju Žusma, Žusem vabi - Stolp ljubezni, Slikarsko srečanje Žusem in vsakoletni koledar.

Naša obsežnejša  prizadevanja so bila vložena v ustanovitev doživljajske poti - Grajska učna pot Žusem. Njena posebnost so doživljajska igrišča, ki delujejo po načelu »Hodi, teči, raziskuj, uživaj, igraj, predvsem pa doživljaj« in so namenjena v prvi vrsti mladim, ki si v okviru naravoslovnih dni pridobivajo znanja skozi zabavo, zanimiva pa so tudi za pohodnike, rekreativce in ljubitelje narave. Na 9 km trasi srečamo štiri doživljajske točke: Srečanje z žarkom in kapljico – geografska točka, Nad grajskim rovom – točka za čutila in igro,  Dogodivščine grofične Ane – zgodovinska točka na doživljajskem igrišču, kjer boste iskali zaklad in Zvoki narave, kjer je možno spoznati zvoke vetra, vode, rastlin in različnih živali, od majhnih do velikih.

V bližnji okolici je možen tudi ogled naravnih in kulturnih spomenikov, kot so: vrelec zdravilne vode v Dobrini, partizanska bolnišnica v Javoršici, grad Žusem, Stolp ljubezni in slikoviti hrib Žusem s baročnima cerkvama sv. Valentina in sv. Jakoba. Na Žusmu se je možno podati skozi v zadnjem času prepoznane in opisane megalitske lokacije, za katere smo skozi Nove zgodbe Žusma spoznali, da ljudem nudijo štiri darove, pomembne za življenje: čiščenje, zdravljenje, zaščito in uravnavanje notranjih duševnih procesov. V okviru društva poskrbimo za ustrezno vodenje obiskovalcev.

V društvu deluje sekcija Fantje z Žusma, predsednik je Slavko Kolar, fantje prepevajo predvsem ljudske pesmi. Nastopajo na občinskih, domačih in tujih prireditvah. Izdali smo tudi prvo samostojno zgoščenko z naslovom Mi fantje smo z Žusma, na kateri je posnetih 12 ljudskih pesmi.  Njihov mentor je Franc Ulamec. 

V sklopu društva deluje tudi sekcija Megaliti Žusma, predsednica sekcije je Andreja Križan Lipnik, ki je s svojo ožjo skupino doprinesla k prepoznavi, ovrednotenju in zaščiti megalitov tega območja. Njihovo delo je skozi zanimive in navdihujoče resnične zgodbe popisano v knjigi Nove zgodbe Žusma. Bralci knjige si zelo pogosto zaželijo obiskati žusemske megalite in v sekciji jim z veseljem ustrežejo. V sekciji s svojim delom nadaljujejo tako, da prirejajo slikarska srečanja, v okviru katerih umetniki slikajo lepote Žusma, pripravljajo gradiva za bodoče geomantično poročilo, raziskujejo vodne izvire, spoznavajo naše divje-rasle rastline, ki jih lahko uporabljamo za prehrano ipd.

 

Povezani smo z

Regijska turistična zveza

Regijska turistična zveza SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice