Regijska turistična zveza SAŠKA

O nas Aktualno

Naslov

  • Stari trg 3, 3320 Velenje

Predsednik

Kontaktne osebe

Kontakti


Deli s prijatelji

O nas

Povezani smo z

Občinska turistična zveza

Zveza turističnih društev občine Žalec

Ul. Savinjske čete 4, 3310 Žalec

Turistično društvo

Turistično društvo Petrovče

Petrovče 33,3301 PETROVČE

Turistično društvo

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini

Ob rimski nekropoli 2,3311 ŠEMPETER

Turistično društvo

Turistično društvo Žalec

Ul. Savinjske čete 4,3310 Žalec

Turistično društvo

Turistično društvo Ponikva

Ponikva 7,3310 Žalec

Turistično društvo

Turistično društvo Galicija

Galicija 75,3310 Žalec

Občinska turistična zveza

Turistična zveza Velenje

Stari trg 3, 3320 Velenje

Turistično društvo

Turistično društvo Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki 13,3327 ŠMARTNO OB PAKI

Turistično društvo

Turistično društvo Velenje

Šaleška cesta 20 e, p.p.23,3320 VELENJE

Turistično društvo

Turistično društvo Vinska Gora

Vinska Gora 31 B,3320 VELENJE

Turistično društvo

Društvo zeliščarjev Velenje

Goriška cesta 43,3320 VELENJE

Turistično društvo

Turistično društvo Šalek

Šalek 24,3320 VELENJE

Turistično društvo

Turistično društvo Šentilj pri Velenju

Arnače 1,3320 VELENJE

Turistično društvo

REVIVAS - društvo za oživitev in promocijo vasi Škale

Škale 85 b, Velenje,3320 VELENJE

Občinska turistična zveza

Turistična zveza občine Šoštanj

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Turistično društvo

Turistično olepševalno društvo Šoštanj

Trg Jožeta Lampreta 3,3325 ŠOŠTANJ

Turistično društvo

Turistično društvo Skorno

Skorno 41/o,3325 ŠOŠTANJ

Turistično društvo

Turistično društvo Lajše

Topolšica 197,3326 TOPOLŠICA

Turistično društvo

Turistično društvo Topolšica

Topolšica 109,3326 TOPOLŠICA

Turistično društvo

Turistično društvo Topolšica - podeželje

Topolšica 132 a,3326 TOPOLŠICA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Dravograd

Trg 4. julija 7,2370 DRAVOGRAD

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Pilštanj

Pilštanj 12,3261 LESIČNO

Občinska turistična zveza

Turistično kulturno društvo Virštanj

Virštanj 11,3254 PODČETRTEK

Občinska turistična zveza

Turistično olepševalno društvo Ponikva

Ponikva 50,3232 PONIKVA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Braslovče

Braslovče 22,3314 BRASLOVČE

Občinska turistična zveza

Kulturno umetniško društvo Galiarda Celje

Gledališki trg 4,3000 Celje

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Naš kraj

Cesta v Rastke 12,3333 LJUBNO OB SAVINJI

Občinska turistična zveza

Društvo Izviri Dobrina

Dobrina 7,3223 LOKA PRI ŽUSMU

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Resnik Rogla

Resnik 15,3214 ZREČE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Dobrna

Dobrna 19,3204 DOBRNA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Pristava pri Mestinju

Pristava pri Mestinju 29,3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Prebold

Hmeljarska cesta 3,3312 PREBOLD

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Vitanje

Grajski trg 1,3205 VITANJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 24,3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Tinsko

Zgornje Tinsko 15,3223 LOKA PRI ŽUSMU

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Skomarje

Skomarje 32,3214 ZREČE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Poljana

Poljana 20a,2391 PREVALJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Rimske Toplice

Toplice 2,3272 RIMSKE TOPLICE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Slovenske Konjice

Stari trg 27,3210 SLOVENSKE KONJICE

Občinska turistična zveza

Turistično in kulturno društvo Celje

Gosposka ulica 3,3000 Celje

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Podčetrtek

Škofja Gora 1,3254 PODČETRTEK

Občinska turistična zveza

Turistično kulturno društvo Globoče

Globoče 15 a,3212 VOJNIK

Občinska turistična zveza

Turistično razvojno društvo Raztok - Šentvid

Šentvid pri Zavodnju 6,3325 ŠOŠTANJ

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Gornji Grad

Attemsov trg 30,3342 GORNJI GRAD

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Kozje

Kozje 37,3260 KOZJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Laško

Valvasorjev trg 1,3270 LAŠKO

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Mežica

Trg svobode 1,2392 MEŽICA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Mislinja

Šolska cesta 34,2382 MISLINJA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Mozirje

Hribernikova 1,3330 MOZIRJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Splavar Dravograd

Gortina 145b,2366 MUTA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Muta

Glavni trg 17,2366 MUTA

Občinska turistična zveza

Turistično-kulturno društvo Lemberg

Lemberg pri Šmarju 16,3241 PODPLAT

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Podsreda

Podsreda 37,3257 PODSREDA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 7,2360 RADLJE OB DRAVI

Občinska turistična zveza

Društvo Solzice Ravne

Na Šancah 114,2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji 55,3332 REČICA OB SAVINJI

Občinska turistična zveza

Turistično okoljsko društvo Slovenj Gradec

Celjska cesta 22,2380 SLOVENJ GRADEC

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Legen

Legen 126,2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Občinska turistična zveza

Turistično športno društvo Vedrin

Tomaška vas 7,2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Vojnik

Kašova ulica 2,3212 VOJNIK

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Vuhred

Vuhred 60,2365 VUHRED

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice