Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina

O nas Aktualno

Naslov

 • Stržišče 28, Podbrdo,5243 PODBRDO

Predsednik

 • ALENKA ZGAGA

Kontaktne osebe

 • ALENKA ZGAGA, 041 601 248

Deli s prijatelji

Aktualno

Dogodki

2. STRŽIŠKARSKI DAN CVETJA ČRNE PRSTI

 • 25. maj 2024 17:00 - 25. maj 2024 20:00
 • Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina
Dogodki

15. VOLFOVO SREČANJE na Petrovem Brdu na Robarjevem griču

 • 12. maj 2024 15:00 - 12. maj 2024 17:00
 • Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina
Dogodki

16. delavnica Moj pusl je ta leus (izdelava cvetnonedeljskeih puslov)

 • 22. mar 2024 15:30 - 22. mar 2024 17:00
 • Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina
Dogodki

SPOZNAJTE ZGODBE PROJEKTA MROUCE CAJTA (Drobtinice časa)

 • 15. okt 2023 12:00 - 15. okt 2023 15:00
 • Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina
Dogodki

11. pohod po Tematski poti Na svoji zemlji ob 75. obletnici filma

 • 07. okt 2023 10:00 - 07. okt 2023 15:00
 • Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina
Dogodki

18. FESTIVAL ODMEVI DEDIŠČINE 2023

 • 06. okt 2023 19:00 - 08. okt 2023 19:00
 • Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina

O nas

 

PREDSTAVITEV KTT DRUŠTVA BAŠKA DEDIŠČINA 

KTT Društvo Baška dediščina / upravljalci treh spomenikov tehniške dediščine lokalnega pomena, najave: ktt.dbd@gmail.com /

Tematska pot Na svoji zemlji / upravljalci tematske poti, najave obiska: info@tpnasvojizemlji.si /

Dok. film NITI IN VOZLI PONOSA TVI BAČA PODBRDO, 2020 / Dobra zgodba / Industrijska dediščina - TVI Bača Podbrdo

 

Območje delovanja: Baška grapa (zajema kraje: Petrovo Brdo, Bača pri Podbrdu, Podbrdo, Trtnik, Porezen, Stržišče, Kal, Znojile, Hudajužna, Obloke,  Rut, Grant, Koritnica, Grahovo ob Bači). 

30. novembra 2020 se je izteklo 15. leto pisanja zgodbe, ki predstavlja pionirsko delo pri ohranjanju in promociji dediščine v Baški grapi. Njeni produkti puščajo za seboj trajnostne sledi, ki so že umestili Baško grapo na etnološki in turistični zemljevid Slovenije, izrisali pa so ji tudi temelje za destinacijo kulturnega turizma in trajnostne mobilnosti.

Neverjetno je, kako včasih skoraj naključna srečanja porodijo velika dejanja. V letu 2005 se je našla skupinica posameznikov, Aleš Bizalj, Dušan Drole in Cveto Zgaga, ki jih je združila skrb za ohranitev dveh objektov tehnične dediščine. Pripeljala je do ustanovitve Društva Baška dediščina, ki je minulo pomlad dopolnilo naziv v Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina (KTT DBD). Vsebine za delovanje črpa iz tolmuna dediščine petih krajevnih skupnosti v gornjem delu Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači, s katerimi dobro sodeluje.

Na začetku poti društvo ni slutilo, s kakšno zagnanostjo, neusahljivo radovednostjo in odgovornostjo so Graparji hodili skozi čas in kakšno bogastvo dediščine so zapustili. Prepričevalo je zainteresirano javnost, da je dediščina bogat vir priložnosti, ki z umestitvijo v nove  turistične produkte lahko postane vrednota prihodnosti in pomemben faktor povezovanja in druženja.

V široki paleti aktivnosti  poseben poudarek namenja skoraj pozabljeni  tehnični dediščini s statusom tehniškega spomenika lokalnega pomena (vetrovalna, Prangarjev mlin, Jakova kovačija).Uhodilo je nekatere stare poti, vzpostavlja tudi nove (tematska pot Na svoji zemlji, Volfova in Bevkova pot). Vztrajno raziskuje nesnovno dediščino (stara dela, vaške praznike, običaje, navade, znanja in dognanja), jo zapisuje, snema, opisuje v pisnih medijih in brošurah, prikazuje na razstavah in promocijskih stojnicah, govori o njej v radijskih in TV oddajah. V Register žive kulturne dediščine RS je vpisalo cvetno butarico - pusl. Postavilo je devet info tabel o osebnostih, ki so tod pustile sledi, ploščo Bralnemu društvu »Gorska vila« v Podbrdu  in »Pomnik hribovskim materam« na Bači pri Podbrdu (slika iz peska avtorice Stanke Golob). Vsako leto povabi na šest tradicionalnih prireditev: delavnica »Moj pusl je ta leus«, Volfovo srečanje, Pohod po Bevkovi poti, Pohod po tematski poti Na svoji zemlji, Paslejdn'ca in večdnevni Festival Odmevi dediščine. Ob jubileju je zasnovalo muzejsko zbirko s stalno razstavo o nekdanji TVI »Bača« Podbrdo in ji dodalo nekaj etnoloških eksponatov tega območja.

KTT Društvo Baška dediščina je tudi avtor naslednjih dokumentarnih filmov:

 1. Vetrovalna (pre) tiha pričevalka odmeknjenega časa, 2014
 2. Grema u hrib sejct (predstavitev hribovske košnje), 2017
 3. Sveta noč – slovenske jaslice, 26. let kasneje, 2017

Društvo z odprtostjo in razumevanjem gradi mostove s Turistično zvezo Slovenije in Gornjega Posočja, z ZOTK Tolmin, s Turistično zvezo Slovenije,  NVO BIT Planota, z LAS Dolina Soče,  z Osnovno šolo S. Kosa Podbrdo, z muzeji (Tolminskim in nacionalnimi), zavodi (Zavod Dolina Soče, Slovenski filmski center, Kinoteko,,,), fundacijami, kulturnimi gibanji, z domačimi in sosednjimi društvi, kajti bogastvo možnosti na poteh povezovanja je neizmerno.

Aktivnostim društva sledijo tiskani in spletni mediji, ki nam že vsa leto stojijo ob strani: Primorski val, Sočasnik, Radio Robin, Primorske novice, Val 202, Radio Ognjišče, Časopis Dom, Goriška, Slovenia travel, Kmečki glas, Ognjišče in drugi. 

Uspehi, podprti s številnimi priznanji, so tudi sad podpore Občine Tolmin. Del te bere ponujajo tudi produkti na vsakoletnem  FESTivalu Odmevi dediščine, ki  prinašajo javnosti nova spoznanja in nova doživetja - KULTURNI TURIZEM. Predvsem pa ohranjajo identiteto Baške grape. 

Ostala video produkcija: 

Podbrdo (promocijski video), 2020 / v okviru projekta 

Delavnica MOJC PUSL JE TA LEUS / marec 2021 / Projekt Mrouce cajtaPredstavitev produktov projekta Mrouce cajta

Register nesnovne dediščine, Izdelovanje cvetnonedeljskih butar, VPIS 2013

 

Povezani smo z

Občinska turistična zveza

Turistična zveza Gornjega Posočja

Tumov drevored 4, p.p. 13, 5220 Tolmin

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice