Razvojno društvo Breginjski kot

O nas Aktualno

Naslov

  • Breginj 103, 5223 BREGINJ

Predsednik

  • Vanessa Marcola

Kontaktne osebe

  • Vanessa Marcola

Deli s prijatelji

O nas

Razvojno društvo Breginjski kot, deluje na področju razvoja območja reke Nadiže že 23 let. V društvu si prizadevamo narediti korak naprej v smislu iskanja in ustvarjanja možnosti, za razvoj novih delovnih mest, rast podjetništva, gospodarstva in turizma. S ciljem dviga kvalitete življenja lokalnega prebivalstva in ohranjanja kulturnih ter naravnih znamenitosti, po katerih se območje identificira, smo si člani društva in turistični ponudniki v dolini reke Nadiže (od Robiča do Robidišča in Breginja) zadali dolgoročni cilj, da našo dolino postopno oblikujemo v samostojno turistično destinacijo, ki bo usklajeno delovala ob že prepoznavni destinaciji doline Soče. Da bi dosegli zadani cilj, se člani društva redno udeležujemo turističnih sejmov in predstavitev, tvorno sodelujemo pri prireditvah z ostalimi lokalnimi društvi ter opozarjamo na lokalno problematiko.

Člani se ponašamo, da na letni ravni realiziramo okoli 2000 prostovoljnih ur dela. Doslej smo uspešno izpeljali več projektov. Obnovili smo kar nekaj kulturnih spomenikov v Kotu (staro kapelico v Logeh, avstro ogrski spomenik v Breginju in zadnji delujoči mlin v Borjani), označili kolesarske poti, uredili počivališča in dve razgledni točki pri Logeh in Stanoviščih. Na grebenu Stola so v sodelovanju z breginjskimi planinci postavili bivak. Postavili smo informacijske table, zbrali informacijski material pod naslovom Predalpski svet Nadiže ter izdali zgibanko Zagrabki izletov. Že 3 leto zapored smo se udeležili sejma TIP – Alpe Adria V Ljubljani. Tvorno sodelujemo tudi z Turistično zvezo gornjega Posočja in Turistično zvezo Slovenije. Z organizacijo različnih delavnic poskušamo približati delovanje društva lokalnim prebivalcem. V Breginju smo s tem namenom uredili turistično-informacijsko pisarno, sejno sobo ter prostore za delovanje društva.Skupaj z zamejskimi Slovenci smo že večkrat organizirali prireditev Srečanje prijateljev. V zadnjih letih se še bolj intenzivno posvečamo razvoju turizma.

 

Povezani smo z

Občinska turistična zveza

Turistična zveza Gornjega Posočja

Tumov drevored 4, p.p. 13, 5220 Tolmin

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice