Rekreatur, društvo za turizem in razvoj kolesarstva

O nas Aktualno

Naslov

  • Srednje Bitnje 99,4209 ŽABNICA

Predsednik

  • Andrej Zalokar

Kontaktne osebe

  • Andrej Zalokar

Deli s prijatelji

Aktualno

Rekreatur, društvo za turizem in razvoj kolesarstva
28. Oct 2021

O nas

REKREATUR, društvo za turizem in trajnostni razvoj je prostovoljno združenje vseh, ki si prizadevajo za razvoj kolesarstva kot vsesplošno družbene koristne panoge in kolesarjenja kot dejavnosti za potrebe turizma, rekreacije in trajnostne mobilnosti.
Dejavnosti društva temeljijo na načelih prostovoljstva kot družbeno koristne brezplačne aktivnosti njegovih članov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane, enakopravne in v trajnostno mobilnost usmerjene družbe.
Društvo spodbuja svoje člane in somišljenike k aktivnostim, ki promovirajo Slovenijo in njeno turistično ponudbo z uporabo elementov trajnostne mobilnosti (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, vozila na električni pogon idr.) in tako aktivno prispevajo k zmanjšanju CO2 odtisa.
Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih za včlanjenje, enakopravnem odločanju in javnosti dela. Za zagotovitev javnosti dela in o delu društva je odgovoren predsednik društva.

Cilji delovanja društva so:
- razvoj kolesarstva kot vsesplošno družbene koristne panoge in dejavnosti za potrebe turizma, rekreacije in trajnostne mobilnosti;
- aktivno sodelovati s pristojnimi inštitucijami pri ustvarjanju kolesarjem prijazne, varne in sodobne infrastrukture (kolesarske poti, servisi, nastanitveni obrati in gostišča, javni  prevoz);
- dvigovati popularnost kolesarstva in s kolesarsko kulturo povezan način življenja;
- povečati število uporabnikov kolesa za namene mobilnosti in rekreacije;
- širiti in izmenjevati dobre prakse s področja kolesarstva v Sloveniji in tujini;
- ohranjati naravo, varovati okolje in izboljšati zdravje prebivalstva;
- povečanje strokovne ravni članov z udeležbo ali izvajanjem predavanj, seminarjev, delavnic, konferenc in drugih oblik izobraževanja;

Društvo navedene cilje dosega z načrtovanjem, izvajanjem in promoviranjem projektov s področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti.

Povezani smo z

Regijska turistična zveza

Gorenjska turistična zveza

Koroška 27, 4000 Kranj

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice