Gorenjska turistična zveza

O nas Aktualno

Naslov

  • Koroška 27, 4000 Kranj

Predsednik

  • Lucija Kavčič

Kontaktne osebe

  • Lucija Kavčič

Deli s prijatelji

Aktualno

Gorenjska turistična zveza
21. Sep 2023
Gorenjska turistična zveza
19. Sep 2023
Gorenjska turistična zveza
22. Sep 2022

O nas

Gorenjska turistična zveza od nastanka pa do danes

Začetki organiziranega turizma na Gorenjskem segajo v zadnja tri desetletja minulega stoletja in sovpadajo z izgradnjo železnice na Slovenskem, ki se je leta 1848 začela z gradnjo tako imenovane južne železnice od Dunaja do Ljubljane in kasneje naprej do Trsta. Gradnja je potekala vse do leta 1914, ko je bila zgrajena dolenjska železnica. Prihajalo je vse več gostov, ki niso bili več zadovoljni le s krajevnimi gostilnami, pričakovali so lep sprejem, lepo urejen kraj s sprehajalnimi potmi in parki , prevozi, informacijami o kraju ipd.

To je narekovalo organiziranost krajevnih dejavnikov in tako so spontano nastajala turistična društva. Botrovala jim je zavest ljudi, da je treba za goste poskrbeti in spoznanje, da si s pomočjo turizma lahko odrežejo boljši kos kruha. Naša dežela je zaradi naravnih lepot, ugodnih prometnih povezav za goste vabljiva. Zametki organiziranega turizma so bila prav turistična društva, ki so jih tedaj različno poimenovali: olepševalna društva, društva za dvig tujskega prometa, društva za privabitev tujcev, letoviška društva, tujsko prometna društva in podobno. Skrbela so za urejenost in čistočo kraja, pri domačinih preuredila zanimanje za turizem, skrbela za informacije in turistično propagando. Skrbela so za vse to, za kar turistična društva skrbijo še danes.

[pullquote align=”right”]Danes GTZ povezuje 45 turističnih društev.[/pullquote]Na Gorenjskem je bilo prvo turistično društvo ustanovljeno leta 1875 v Kranju in sicer kot olepševalno društvo. Leta 1887 je bila kot začetnica turističnega društva na Bledu ustanovljena komisija za zdravstvo. V Škofji Loki pa je bilo turistično olepševalno društvo ustanovljeno leta 1897. Število društev je stalno naraščalo. Korenine turistične društvene organizacije segajo več kot sto let nazaj in več turističnih društev na Gorenjskem se lahko ponaša s častitljivo starostjo. Prav to je narekovalo ustrezno organiziranost tudi na ravni pokrajin in 29. marca 1957 je bila ustanovljena Gorenjska turistična zveza v Kranju. Ob ustanovitvi je bilo v Gorenjsko turistično zvezo vključenih 21 TD. Danes GTZ povezuje 45 turističnih društev.

Celotna turistična društvena organizacija na Gorenjskem šteje danes 8700 članov. Društva so glede na število članov različno velika, odvisno od turističnega utripa posameznega kraja, nekatera imajo tudi po več kot 2000 članov, takšno je TD Lesce. Sestava članstva v TD je pisana, tako po starosti kot poklicnem delu. Tako kot so različno stara TD – nekatera imajo stoletno tradicijo, veliko jih je starih 30 , 40 ali 50 let, veliko pa je tudi mladih, ki so bila ustanovljena pred leti z mladimi člani. Mladi so se v šolah srečali s turističnim podmladkom, ki so se kasneje pridružili članov v TD. Težko bi v TD našel poklic, ki ga med članstvom ni, to pa je dokaz, da je turistična društvena organizacija že od nekdaj slonela na načelu – v turizmu so pomembni predvsem pridni ljudje. Prav pri povezovanju različnih dejavnikov je GTZ napravila veliko delo, ne nazadnje pa je tudi uveljavila pomen turistične društvene organizacije, ki je morala v zadnjih desetletjih previhrati številne viharje. Turistični delavci so uporno dokazali upravičenost in pomen TD tudi v časih, ko jim niso pripisovali takšnega pomena kot društvom pripada.

Naj navedem še vodstva GTZ od ustanovitve do danes: njen prvi predsednik je bil Dušan Horjak, ki se je prizadeval, da se je GTZ ustanovila; sledili so: Jaka Eržen, Ciril Ankerst, Franček Rogelj, Zvone Teržan, Zdravko Črv, Andrej Babič, Lado Srečnik, mag. Jure Meglič, danes pa je predsednica GTZ Lucija Kavčič.
Sekretarji zveze so bili: Božo Črne, Pavle Lužan, Karlo Cej, Miran Štefe, Franc Dolhar, Sebastjan Gubič, danes pa je sekretarka Mirjam Pavlič.

Zgodovino GTZ je pripravil Andrej Babič, dopolnila Mirjam Pavlič.

Povezani smo z

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Bled

Cesta svobode 10,4260 BLED

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Zasip

Sebenje 6,4260 BLED

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Bohinj

Ribčev Laz 48, 4265 BOHINJSKO JEZERO

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Stari vrh

Zapreval 4,4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Slajka-Hotavlje

Hotavlje 42,4224 GORENJA VAS

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Žirovski vrh

Žirovski vrh Svetega Urbana 15,4224 GORENJA VAS

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Gorje

Podhom 80,4247 ZGORNJE GORJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Jezersko

Jezersko 57,4206 ZGORNJE JEZERSKO

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Kokrica

Cesta na Brdo 30,4000 KRANJ

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Kranjska Gora

Kolodvorska 1 b,4280 KRANJSKA GORA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Dovje-Mojstrana

Savska cesta 1,4281 MOJSTRANA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Rateče Planica

Rateče 22,4283 RATEČE- PLANICA

Občinska turistična zveza

Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko Duplje

Sp. Duplje 2,4203 DUPLJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Lesce

Alpska cesta 58, 4248 LESCE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Brezje

Brezje 80c,4243 BREZJE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Šenčur

Rožna ulica 29,4208 ŠENČUR

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Železniki

Na Plavžu 58,4228 ŽELEZNIKI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Selca

Selca 88,4226 ŽIRI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Žiri

Trg svobode 2,4226 ŽIRI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Plac Tržič

Trg svobode 18,4290 TRŽIČ

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Davča

Davča 22,4228 ŽELEZNIKI

Občinska turistična zveza

Kulturno turistično društvo Zali log

Zali log 12a, Železniki,4228 ŽELEZNIKI

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Bohinjska Bela

Bohinjska Bela 37,4263 BOHINJSKA BELA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Naklo

Kranjska cesta 2,4202 NAKLO

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Gorenja vas

Sestranska vas 44, Gorenja vas,4224 GORENJA VAS

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Besnica

V Čepuljah 25,4201 ZGORNJA BESNICA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Motnik

Motnik 33,1221 MOTNIK

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Gora Sv. Miklavž

Šmartno 27,1219 LAZE V TUHINJU

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Tuhinjska dolina

Snovik 7, 1219 LAZE V TUHINJU

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Kamniška Bistrica

Kamniška Bistrica 3,1242 STAHOVICA

Občinska turistična zveza

Rekreatur, društvo za turizem in razvoj kolesarstva

Srednje Bitnje 99,4209 ŽABNICA

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Vodice

Kopitarjev trg 1,1217 VODICE

Občinska turistična zveza

Turistično društvo Gozd Martuljek

Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice