Novice

KTT DBD - poročilo o delu za leto 2020

Letos je KTT Društvo Baška dediščina prvič bilo primorano izvesti dopisni letni občni zbor društva zaradi epidemija korona virusa. V mesecu aprilu je svojim članom posredovalo poročilo o delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije ter plan dela za leto 2021 z glasovnico.

30. april 2021

Deli s prijatelji

Verifikacijska komisija je prejela več kot polovica glasovnic. Veliko članov je poravnalo tudi že članarino za leto 2021. Upravni odbor društva je zelo zadovoljen z odzivom in podporo, ki so jo izrazili z vračilom glasovnic. Društvo je v letu 2020 imelo 85 članov.  Poudariti pa moramo, da ima KTT DBD tudi veliko podpornikov, ki izražajo svojo podporo na razne načine: materialni, z donacijami, raznimi aktivnostmi ter sodelovanjem na različne načine. Članstvo pa sestavljajo tudi člani, ki ne živijo v Baški grapi in imajo od tu korenine ter člani, ki so na nek način povezani z Baško grapo. 

Objavljamo poročilo o delu za leto 2020, ki je bilo za KTT DBD eno najbolj aktivnih po številu prostovoljnih ur. Aktivnosti so bile razporedjene na vsa področja delovanja društva, v vseh pet krajevnih skupnosti v zgornjem delu Baške grape (KS Podbrdo, KS Stržišče, KS Hudajužna Obloke, KS Rut Grant in KS Grahovo ob Bači). 

Plan dela društva za leto 2020,  ki so ga člani sprejeli na rednem letnem občnem zboru 7. marca 2020, je bil izveden skoraj v celoti. Bile pa so nad pričakovanji izvedene nekatere neplanirane aktivnosti. Povečali smo aktivnosti na spletu z e-dogodki. V letu 2020 je imelo društvo 85 članov. Program dogodkov in aktivnosti smo prilagodili  glede na epidemijo koronavirusa. Opravljenih je bilo več kot 6247 prostovoljnih ur (predvsem zaradi projekta Mrouce cajta).

Na rednem 15. občnem zboru je društvo zaradi nadgradnje svojih aktivnostih v vseh letih delovanja, nadgradilo ime društva Kulturno tehnično turistično Društvo Baška dediščina (KTT Društvo Baška dediščina). Dodali novo sekcijo Kariške čečje. V letu 2020 smo praznovali 15. obletnico delovanja. Nadaljevali in nadgradili aktivnosti v že vzpostavljenih projektih v preteklih letih.

Redno se promovirali v tiskanih in virtualnih medijih. Prvič tudi v mednarodnem katalogu Žurnalu Alpe Adria, ki izhaja vsake dve leti v Avstriji in sicer v treh jezikih. Obeležili smo Bevkovo leto (1890-1970).

Svoje aktivnosti izvaja tudi v tesnem sodelovanju z vsemi petimi krajevnimi skupnostmi, kjer društvo deluje in tudi s sodelovanjem ostalimi društvi v Baški grapi. Aktivno je bilo tudi celoletno sodelovanje s Tolminskim muzejem.  V občini Cerkno sodelujemo v okviru Bevkovih dnevov skupaj z Cerkljanskim muzejem, LTO Laufar, TD Pod Kojco, Turistično kmetijo pri Flandru.

Povzetek celotne dejavnosti DBD v letu 2020:

 1. PRIREDITVE 2020:

Odpadle naslednje tradicionalne prireditve, vendar smo se vseh spomnili z virtualno promocijo:

 • 10. 05. 2020: Volfovo srečanje s sveto mašo na Petrovem Brdu na Robarjevem griču,
 • 09. 08. 2020: Stržiškarski sejem v sodelovanju s KS Stržišče – odpadel
 • 22. 11. 2020. Paslejdn´ca na Bači pri Podbrdu

V letu 2020 je društvo izvedlo 5 tradicionalnih prireditev:

 • 03. 04. 2020: tradicionalna delavnica izdelave cvetnonedeljskih butaric »Moj pusl je ta leus«, izvedena virtualno
 • 21. 08. 2020 smo kot partnerji projekta Mrouce cajta sodelovali pri zaključni prireditvi v Podbrdu, kjer se je predstavilo del produktov projekta
 • 20. 09. 2020:  10. pohod po Bevkovi poti (vključen v DEKD, Festival pohodništva + Frikafest = Od izvira do neba), izdali brošuro »Po sledeh Franceta Bevka v Baški grapi« - Bevkovo leto, odkrili novo informacijsko tablo Francetu Bevku v Hudajužni ter tako nadgradili info točko.
 • 03. 10. 2020: 7. pohod po tematski poti Na svoji zemlji (vključen v DEKD, Festival pohodništva + Frikafest = od izvira do neba); posvečen: 130-letnici rojstva in 50-letnica smrti glasnika in umetnika primorske zemlje Franceta Bevka, 110. obletnica rojstva in 40. obletnica smrti Bevkovega prijatelja in scenarista filma Na svoji zemlji Cirila Kosmača in 50-letnica smrti slikarja Vena Pilona, nadvse izvirnega scenskega opremljevalca in celo stranskega igralca v omenjenem filmu. V ta okvir je sedla tudi 45-letnica postavitve spomenika filmu Na svoji zemlji, ki je izrazito utrdil zavezo med filmarji in domačini.
 • 27. 11. 2020 do 29. 11. 2020 smo izvedli E-15. FESTival Odmevi dediščine in sicer zopet virtualno, kjer smo prikazali še en nov produkt, ki je nastal v okviru projekta Mrouce cajta – premično razstavo o bivši TVI Bača Podbrdo. Nove informacijske table (6 kos) z naslovom »Ljudje, ki so pustili sledi…«, brošura Odsevi dediščine, projekcije skozi čas, vzpostavitev stalne razstave o TVI Bača Podbrdo.

Čeprav E-festival ni isto kot dogodek v živo, festivalski produkti s trajnostno umestitvijo v prostor ohranjajo identiteto Baške grape, pomembno dopolnjujejo kulturni turizem tega območja in prinašajo javnosti nova spoznanja in ponujajo nova doživetja. Predvsem pa ohranjajo identiteto Baške grape. Vse to ob finančni podpori Občine Tolmin.

 • 30.12. 2020 pa smo izvedli virtualno premiero zadnjega produkta v okviru projekta Mrouce cajta – nov dokumentarni film NITI IN VOZLI PONOSA – neminljiva industrijska dediščina
 1. OPIS IZVEDENIH AKTIVNOSTI:
 2. Tehniška dediščina - vzdrževanje objektov tehniške dediščine

Skozi vse leto je vzdrževalo objekte tehniške dediščine Jakovo kovačijo, Prangarjev mlin in vetrovalno napravo predora Bukovo, skrbelo za urejenost njihovih okolic, za sanacijo ob neurjih, za varnost obiskovalcev. Člani so zaustavljeni čas napolnili s prostovoljstvom. Preko potočka ob Prangarjevem mlinu so postavili trajnejši most z varovalno ograjo in napisno tablo. Ker so jo gozdarji pri sekanju drevja zasuli z vejevjem, so morali prestaviti dostop iz Stržišč do Ravtarskega potoka. Za Jakovo kovačijo se izdeluje nov hrastov podstavek za nakovalo.  Pred kovačijo smo nadomestili dotrajano kovaško mizo z novo ter postavili pipo ter montirali zunanji umivalnik s pipo in napeljali tekočo.  Vzpostavili so tudi nov most na pešpoti iz Podbrda čez Tamar na Bačo pri Podbrdu, ki ga je odnesla povodenj. Na novo so pobarvali klop na »foto točki« na Koritnici. Članice so zasadile cvetlična korita in poskrbele za vrtičke ob vetrovalni napravi, na Robarjevem griču ter skrbeli za košnjo trave. Notranjost vetrovalne naprave se je redno čistilo in zračilo.

Poleg tega društvo skrbi tudi za nekdanjo mlekarno na Bači pri Podbrdu (čiščenje notranjosti in košnja okolice, tudi ob Pomniku hribovske matere) ter Cvekov skedenj (zamenjava okna in sanacija električne napeljave).

 1. Industrijska dediščina

Zbiralo je tudi tehnične predmete iz TVI Bača Podbrdo ter etnološke predmete iz Baške grape. Organizirali smo veliko delavnic in individualnih srečanj ter komunikacije na daljavo za pridobivanje gradiva o TVI Bača Podbrdo. V okviru projekta izdelali letak, premično razstavo in dokumentarni film o TVI Bača Podbrdo. Na tej aktivnosti je društvo v letu 2020 opravilo največ prostovoljnih ur.

Kot partner v projektu s Tolminskim muzejem »Posoške tovarne« pa smo v katalogu na 9 straneh izdali zapis o delovanju tovarne od njene ustanovitve do stečaja. Foto material pa smo tudi posodili za istoimensko razstavo v Tolminskem muzeju.

 1. Filmska dediščina - Tematska pot Na svoji zemlji

Kot skrbnik tematske poti Na svoji zemlji je skozi leto skrbelo, da je bila pokošena in  očiščena. (več delovnih akcij). V letu 2020 smo vzpostavili nov odsek – ostanki rimskega zidu v Zarakovcu, pobarvali klopco na razgledni točki ter oskrbovali vrtiček o smerokazu v Zarakovcu in na foto točki ob informacijski tabli Rudi Bašelj. Čistili smerokaze in informacijske table poti. Del poti smo zavarovali z novo ograjo. V sklopu poti se v domu krajanov nahaja razstava, kjer izvajamo tudi vodeno predstavitev poti, zato društvo izmenično s Krajevno skupnostjo Grahovo ob Bači skrbi za čistočo doma in toalet.

Vodniki so se z nenehnim izobraževanjem potrudili za kvalitetno vodenje. Tematsko pot vključujemo tudi v aplikacijo sistema pohodniških poti v Dolini Soče.

Pripravili tudi projektno idejo za nadgradnjo poti, ki je bila vključena v projekt LAS Dolina Soče: Podeželje in dediščina, ki vključuje tudi vsebino za ohranjanje tehniške dediščine.

Od vsega začetka obnove spomenika Na svoji zemlji, sodelujemo pri vzpostavitvi rekonstrukcije spomenika. V povezavi s besedilom skladbe Na svoji zemlji, raziskujemo avtorico besedila Lili Novy. Kinogledališče v Tolminu: podati predlog za dodatno označitev spomenika v predverju, ker je sedaj zelo nejasno kaj ta spomenik prikazuje / aktivnosti na odboru za družbene dejavnosti/.

 1. Vodenje najavljenih skupin in posameznikov

V letu 2020 smo v prvih dveh mesecih imeli najavo več skupin, trend iz leta 2019 se je nadaljeval. Vendar pa smo lahko izvedli vodenja samo 9 skupinam (oz. 90 obiskovalcev) – program: po poti kulturne in tehniške dediščine Baške grape.

Vzporedno je tekla tudi promocija Bohinjske proge kot pomembnega objekta tehniške dediščine v Baški grapi. Povezovalo se je z iniciativami za ohranjanje Bohinjske proge. Udeležili smo se tudi dogodka ob predstavitvi priprav na delovanje konzorcija za ohranjanje Bohinjske proge.

Bili tudi partner pri snemanju promocijskega videa o Podbrdu – Sprehod skozi Podbrdo – Sprehod skozi Podbrdo.

 1. izobraževanje članov

Člani so se izobraževali in aktivno sodelovali na delavnicah zbiranja gradiva o zgodovini Podbrda in industrijski dediščini o bivši TVI Bača Podbrdo. Zelo aktivno so potekala zbiranja gradiva razni kulturni dediščini, predvsem pa na  področju raznih pregovorov in modrosti.

 1. izvajanje projekti

Društvo si je intenzivno prizadevalo za umestitev zgodovinske tehniške dediščine Baške grape v projekte Občine Tolmin in izven nje z namenom obogatitve turistične ponudbe Baške grape in njene prepoznavnosti nasploh.

 • Največji uspeh je izvedba umestitve tehnične dediščine Bohinjske proge in tehnične industrijske dediščine Baške grape (TVI »Bača« Podbrdo) v LAS projekt Mrouce cajta.
 • V letu 2020 smo pripravili dokumentacijo za nadgradnjo TpNSZ za projekte LAS-a Dolina Soče – projekt konec leta potrjen, vodilni partner projekta Občina Tolmin.
 • Priprava projektne ideje za skupen projekt LAS Dolina Soče – Nadgradnja vsebine stalnih razstavnih prostorov v Podbrdu, kjer se nahaja stalna etnološka razstava o dediščine Baške grape oz. vsebino, ki ohranja identiteto Baške grape
 • Tolminski zbornik 2020 – umeščen članek o zgodovini ceste skozi Baško grapo.
 1. kulturna dediščina

Raziskovali smo teme:

 1. o čevljarstvu in čevljarskih delavnicah v Baški grapi;
 2. Ljudje, ki so pustili sledi v Baški grapi o katerih je izdelalo tudi nove informacijske table v okviru 15. FESTivala Odmevi dediščine: Peter Kusterle, Simon Kos, France Bevk, Drago Klemenčič, Vinko Kobal in Ivan Kokošar (13. 4. 1860, Hudajužna – 16. 5. 1923, Grahovo ob Bači). Tako smo dodali svoj prispevek k večjim obletnicam, ki jim je bilo leto posvečeno. 
 3. Zbiranje raznih običajev: vremenski pregovori.
 4. Aleksandrinke Baške grape

Leta 2019 smo podpisali sporazum s Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink iz Prvačine o iskanje Aleksandrink v Baški grapi, dati jim obraze. Pridobili smo nekaj novih informacij in fotografijo Aleksandrinke iz Baške grape.

 1. Izvajali smo aktivnosti v Partnerstvu za ohranjanje in oživljanje poznorimskega zidu Claustra. Partnerstvo z izvajanjem različnih aktivnosti, ki so podrobneje opredeljene v Konzorcijski pogodbi podpisane v letu 2018, spodbujalo k ohranitvi in oživljanju dediščine Claustra kot celote in pripomoglo k njeni prepoznavnosti kot enega najpomembnejših spomenikov Slovenije in Hrvaške z izjemnim pomenom v kontekstu celotne svetovne zgodovine.
 2. Prostori društva  v Podbrdu

V letu 2020 smo izvedli veliko aktivnosti na področju vzdrževanja prostorov, sanacije novega razstavnega prostora ter njegova vzpostavitev. Na tej lokaciji smo izvedli tudi občni zbor društva, razne delavnice (tudi v sodelovanju s PRC-jem) ter dva dogodka: zaključek projekta Mrouce catja in 15. E-FESTival Odmevi dediščine.

 1. Kandidatura projekta Gorniška vas

Društvo aktivno sodeluje tudi pri projektu vzpostavitve Gorniške vasi v Baški grapi. Pridobili smo že nekaj novih informacij in fotografijo od članov društva.

 1. mreženje – sodelovanje z ostalimi nevladnimi organizaciji

Sodelovalo je z organizacijami, katerih član je (TZS, ZOTK, LAS Dolina Soče, TZGP, Fundacija BIT Planota, Slovenskim filmskim centrom (filmska dediščina), s Svetom NVO Goriške statistične regije). V letu 2020 je potekalo tudi veliko komunikacije na aktivnosti v sodelovanju s Občino Tolmin.

Z Javnim zavodom za turizem Dolina Soče – vključevanje kulturne dediščine v sklopu Poti Julijana, pri novi zgibanki Mrouce cajta – Baška grapa, ter vključeni v Festival pohodnišva (v letu 2020 Od reke do neba skupaj s Friko festom). Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – sodelovanje v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. Prvi v Posočju. Letos že deseto leto.

V Baški grapi pa smo povečali aktivnosti s sodelovanjem z vsemi krajevnim skupnostmi, društvi. Aktivno je bilo tudi celoletno sodelovanje s Tolminskim muzejem.  V občini Cerkno sodelujemo v okviru Bevkovih dnevov skupaj z Cerkljanskim muzejem, LTO Laufar, TD Pod Kojco, Turistično kmetijo pri Flandru.

 1. delo z mladimi (turistični podmladki, mladinski odbori)
 • Nudili pomoč pri izdelavi šolskih nalog srednješolcem in osnovnošolcem: bivši kino Podbrdo, Legenda o turškem križu in diplomska  naloga – razvoj turizma v Baški grapi oz. povezovanje turističnih ponudnikov.
 • Sodelovali pri projektu Turizmu pomaga lastna glava – Grapa Fejst, naloga OŠ Simona Kosa Podbrdo, člani društva smo pomagali pri vsebini ter pri prikazovanju tradicije ohranjanja hribovske košnje ter opisa tradicionalne prireditve Stržiškarski sejem za katalog projekta.
 1. kulturna sekcija – Kariške čeče:

 V letu 2020 smo na občnem zboru ustanovili novo kulturno sekcijo, ki jo predstavljajo Kariške čeče; pozanimali smo se glede delovanja sekcije na nivoju Občine Tolmin ter pogoji glede sodelovanja z Javnim skladom RS, enota Tolmin. V pripravi je tudi video.

 1. Promocija aktivnostih društva

Akcije za ohranjanje tehniške dediščine in turističnih programov, ki vsebuje tudi promocijo tehniške dediščine, je potekala na sejmih izven Baške grape in v medijih in je bila zelo intenzivna skozi celo leto; v januarju 2020 smo bili prisotni vse dni na sejmu turizma, objavljali smo članke v tiskanih medijih (Primorske novice, Goriška, Sočasnik, Dom, Lipov list, Družina), radijski mediji – tudi na njihovih spletnih straneh in v živo (Primorski val, Radio Robin, Radio Koper), socialna omrežja – Facebook, spletna stran društva, Občine Tolmin, Las Dolina Soče, Zavod Dolina Soče, Turistične zveze Slovenije in Fundacija Bit Planota.

Skupno sodelovanje društev, krajevnih skupnosti in ponudnikov Baške grape v katalogu Alpen Adria 2020 – 2021, vodili koordinacijo za pripravo oglasa A4.

 1. Nagrada in priznanja

V letu 2020 smo predlagali častno članico društva Stanko Golob za občinsko plaketo, ki jo je tudi prejela. Organizator Dnevov evropske kulturne dediščine Zavod za varstvo kulturne je posredoval priznanje o 10 letnem sodelovanju KTT Društva Baška dediščina na omenjenem dogodku.

 1. finančna sredstva

Sredstva za delovanje je društvo prejelo iz razpisa pri Zvezi organizacij za tehnično kulturo Posočja Tolmin, iz razpisa za sofinanciranje prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Tolmin za leto 2020 in iz razpisa za aktivnosti turističnih društev v letu 2020 pri Turistični zvezi Slovenije ter manjših donacij.

Pripravila: 

Alenka Zgaga - predsednica društva, Olga Zgaga - poslovna sekretarka društva

Oglejte si tudi

Mladi

Turizmu pomaga lastna glava – spletne tržnice

26. Apr 2021
Novice

Spletno glasovanje Več znanja za več turizma - Moj kraj moj chef

04. May 2021
Novice

Uspešen zaključek dobrodelnega kolesarjenja 'Pot za srečo otrok' DOS 2021

03. May 2021

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice