Turistično društvo Vojnik

O nas Aktualno

Naslov

 • Kašova ulica 2,3212 VOJNIK

Predsednik

 • Nataša Kovačič Stožir

Kontaktne osebe

 • Nataša Kovačič Stožir

Deli s prijatelji

Aktualno

Dogodki

Turistično društvo Vojnik

 • 16. dec 2023 17:00 - 06. jan 2023 19:00
 • Turistično društvo Vojnik
Dogodki

Turistično društvo Vojnik

 • 07. okt 2023 08:30 - 07. okt 2023 13:15
 • Turistično društvo Vojnik
Dogodki

Srednjeveški dan na gradu Lemberg - odpade!

 • 10. jun 2023 16:00 - 10. jun 2023 19:45
 • Turistično društvo Vojnik
Dogodki

Pomlad na vrtu in priprava na visoke grede

 • 23. mar 2023 18:00 - 23. mar 2023 19:30
 • Turistično društvo Vojnik
Dogodki

5.srečanje starodobnikov

 • 01. okt 2022 09:00 - 01. okt 2022 15:00
 • Turistično društvo Vojnik
Dogodki

Srednjeveški dan na gradu Lemberg ODPOVEDANO ZARADI SLABE NAPOVEDI

 • 17. sep 2022 13:00 - 17. sep 2022 18:00
 • Turistično društvo Vojnik

O nas

vojnik_april_2009_-_Kopija

Letos bodo že tretjič v okolici vojniške farne cerkve zaživele podobe Svete družine v jaslicah, zadišalo bo po prazničnih dobrotah ter pravi domači hrani in ubrani glasovi bodo peli, igrali angelske melodije, tako v Jernejevem domu kot tudi v cerkvi. Ponovno bo poseben prostor namenjen našim najzvestejšim čutom, ki še posebno pred prazniki pričakujejo tankočutne potešitve.

Ta podoba Božičnega Vojnika je najbolj domača in v srce segajoča slika prazničnega vzdušja v naši domovini. Morda je to zato, ker so vsi snovalci in ustvarjalci, skupaj z Občino Vojnik in Turističnim društvom Vojnik, v to dogajanje položili svojo iskrenost in preprostost, svojo delavnost in ustvarjalnost.

V dogajanje Božičnega Vojnika so vključeni mnogi domačini in gostje, ki bodo letos ulice spremenili v podobo blaženosti in pravljičnih lučk.

Božični Vojnik nam bo ponudil vse tisto, kar nam je med letom odmaknjeno zaradi hitenja v prizadevanju za vsakdanji kruh.
Obiščite nas od 16. decembra dalje, vse tja do novega leta.

Sekcije društva

Sekcija za turizem
Vodi jo Sandi Petrej
Kontakt vodje sekcije: mobitel 041 729 410 / elektronska pošta: sandi.petrej@gmail.com

Poslanstvo sekcije: vzpostavitev osnovne turistične infrastrukture, promocija kraja in trženje turističnih produktov občine Vojnik.

Sekcija za ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine kraja
Vodi jo Marko Zdovc
kontakt vodje sekcije: mobitel: 041 629 795 / elektronska pošta: marko_zdovc@hotmail.com

Poslanstvo sekcije: ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine občine Vojnik skozi različne perspektive delovanja.

Sekcija Božični Vojnik
Vodi jo Nataša Kovačič Stožir
Kontakt vodje sekcije: mobitel: 031 301 746 / elektronska pošta: natasa.kovacic4@gmail.com / bozicnivojnik@gmail.com
Poslanstvo sekcije: delovanje in razvoj projekta Božični Vojnik

 

Kulturna dediščina

Kapela Sv. Tomaža pri Sv. Tomažu nad Vojnikom, ostanki nekoč mogočnega srednjeveškega gradu iz 12. stol.

Grad Lemberg iz 12. stol., leta 1453 ga je porušil Friderik II. Celjski, ponovno je bil zgrajen leta 1584. Še danes nam grad razkriva svojo mogočno podobo, že s poti, ki pelje proti Dobrni.29 08 05144

Graščina s parkom Socka ( 15. stol. ), prvotni lastniki so znani že iz prve polovice 13. stol.. Park je primer klasicistične zasnove iz druge pol. 19. stol. z elementi eksotizma.

Graščina Majpigel v Vinah iz 18. stol., majhen dominij nad Lembergom. Prvotno je bil last celjskih minoritov. Kasneje pa je graščini ustvarjala slikarka Elda Piščanec.

Graščina s parkom, Frankolovo iz 16. stol.. Nekoč je h dvoru spadala kapela Sv. Trojice, v kateri je bila izpričana prva poroka leta 1724.

Cerkev Sv. Jerneja iz 13. stol. Je pogorela , sedanja neoromanska stavba je iz konca prejšnjega stol. Cerkev spada med največje pri nas. Največja vrednost cerkve je slavna Kremser- Schmidtova slika Sv. Jerneja, katero so zadnjič renovirali leta 1955/ 56.

Cerkev Sv. Florijana, Vojnik iz 15. stol.. Zunanjost; zvonik je brez talnega zidca, ima pa preprost venčni zidec. Prezbiterij opasuje gotski talni zidec ter žlebasti fabion. Notranjost; po letu 1730 je bila prizidana Nepomukova kapela ter zahodni del zakristije. Opravo je cerkev dobila v drugi polovici 18. stol.

Cerkev Marija sedem žalosti, Vojnik , iz 17. stol.. V cerkvi se tudi nahaja  izredno pomemben glasbeni instrument – orgelski pozitiv iz 17. stoletja, ki spada med najstarejše ohranjene orgle v Sloveniji. Šteje 7 registrov piščali, orgelska omara pa je izredno bogato okrašena. Instrument je bil v letu 2008 generalno restavriran.

Cerkev Sv. Tomaž nad Vojnikom je iz 19. stol. Cerkev je pravzaprav večja kapela. Cerkev je grajena iz kamna grajskih razvalin gradu Hocheneke in ometana.

Cerkev Sv. Lenarta, pražupnija Nova cerkev ( 13. stol. ), kjer je dve in pol leti služboval Anton Martin Slomšek ( 6. maj 1827 – 23. oktober 1829). Cerkev je leta 1795 poslikal celjan Janez Cimbol. Veliki oltar in oltar rešnjega telesa sta delo Francesca Galla iz leta 1779.

Mihaelova kapela, v Novi Cerkvi, ob cerkvi Sv. Lenarta. Gotska kapela ima rekonstruirano baročno arhitekturno poslikavo šivanih robov iz konca 18. stol. Na kapeli so tudi rekonstruirana okna v prezbiteriju ter vhodna vrata v kapelo. V kapeli je imel Anton Martin Slomšek tudi nedeljsko šolo za svoje vernike.

Cerkev Sv. Katarine v Lembergu, prvotna cerkev je bila iz leta 1262, kasneje porušena, a današnja je iz 1841. leta.

Vas Polže ali Reinhof – zajema pet hišnih številk ( 12 objektov ). Vas ima pristen videz slovenske štajerske vasi iz srede in konca 19. stol. Pod hišno št. 1. in 2. spadajo stanovanjska hiša z mlinom, kozolec- toplar, žaga “Venecijanka ” ter stanovanjska hiša z delavnico. Hišna št. 3 zajema dvojni kozolec- toplar iz leta 1823, hišna št. 4; hišo s predelano črno kuhinjo, kaščo s kletjo ter dvojni kozolec- toplar. Ter hišno št. 5 sestavljajo: hiša, gospodarsko poslopje, dvojni kozolec- toplar in kašča s kletjo. Vsi našteti objekti so z odlokom zaščiteni kot kulturna spomeniška celota.

Cerkev Naše ljube gospe Rožnovenske, Črešnjice iz 14. stol..je delo Jožefa Wrenka, oltar v desni kapeli je verjetno Straussovo delo, oltar v levi kapeli pa je pozlatil leta 1714 celjski slikar Johann Benedikt Huster.

Cerkev Sv. Jožefa, Frankolovo iz 18. stol., posvečena 1789. leta. Oltar je nazadnje obnavljal Franc Zamuda leta 1951.

Cerkev Gojka, Dol pod Gojko – Frankolovo iz 19. stoletja posvečena Sv. Trojici in Devici materi. Orgle so izdelane v baročni tradiciji iz 19. stoletja, prinesene so bile iz Gornjega Grada.

Trg Vojnik, je razglašen kot spomenik zgodovinskega urbanizma. Meje območja so: po Hudinji, južno od Prušnikove ul. (Bezenškove ul.), po Vinterjevi, Keršovi in Čufarjevi ulici do cerkve Sv. Florijana, po pobočju nad cesto, ter severno od kmetij Celjska cesta 4 in 5 do Hudinje. Prvič se kot trg omenja v gospoščinskem urbarju leta 1524 in je bil last deželnega kneza. Zveza med srednjeveškim gradom Hocheneke in naseljem pod gradom je temeljila na fevdalni odvisnosti in tudi kasneje je trg ohranil kmetijski značaj. Danes pa je upravno središče Občine Vojnik.

Bezenškovo Bukovje, rojstna hiša Antona Bezenška. Bil je stenograf, publicist, slovenski poliglot in glavni pospeševalec slovensko- bolgarskih kulturnih stikov.

Brdce pri Črešnjicah, rojstna hiša matere škofa, pesnika, pisatelja in učitelja Antona Martina Slomška.

Arhitektura kmečke krajine ( kozolci – toplarji, stare kmečke hiše )

Številna verska znamenja ob poteh ( kapelice, križi )

Pokopališče Vojnik, grobnice in grobovi znanih Vojničanov in Celjanov ter bronasti odlitek glave Antona Novačana, pisatelja, dramatika in diplomata, katerega rod izhaja iz Novak pri Novi Cerkvi. Pri svojem delu se je srečeval in sodeloval s Franom Saleškim Finžgarjem, dr. Drago Marušičem, Albinom Prepeluhom ter dr. Bogomilom Vošnjakom. Umrl je v izgnanstvu, v Argentini, a danes je njegova grobnica na pokopališču v Vojniku.

Spomeniki, iz novejše zgodovine so spomeniki padlim I in II. svetovne vojne Tu velja omeniti spomenik padlim v II. svetovni vojni, ki se nahaja pri stari šoli v Vojniku, dalje spomenik Frankolovskim žrtvam ( zapornikom iz Celjskega Starega piskra ) v Stranicah ob glavni cesti.

Pomnik v spomin Vojne za samostojno Slovenijo 1990-1991

 

Povezani smo z

Regijska turistična zveza

Regijska turistična zveza SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice